Privacy

 

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst met ons sluit.

 

 

Onze gegevens

 

Adresgegevens

Pet-Up

Adres: Onbekend

3590, Hasselt

Contactgegevens

Telefoonnummer: +32 470 63 98 09

KvK-nummer: 66810140

https://www.pet-up.be

info@pet-up.be

 

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

 

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

 

 

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor verschillende doeleinden: Zodat wij contact met u kunnen opnemen (o.a. als u een vraag hebt gesteld of een klacht hebt), voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren. Op deze manier kunnen wij aan onze verplichtingen voldoen uit de met u te sluiten of gesloten overeenkomst.

Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven, SMS’jes, algemene of gerichte aanbiedingen of het verzoek tot deelname aan een klantenonderzoek te versturen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt zodat u een account kunt aanmaken en beheren op onze website en reviews kunt plaatsen. Tot slot verwerken we uw gegevens teneinde fraude te voorkomen. Al het voorgaande doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken ook uw gegevens met het gebruik van cookies indien u gebruik maakt van onze website. Zie voor meer informatie over deze cookies onze cookieverklaring.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u daarvoor kiest dan kunnen wij onder andere de door u bestelde producten of diensten niet leveren of contact met u opnemen. Het afsluiten van een overeenkomst met ons is dan dus niet mogelijk.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres

 

 

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

De gegevens die worden bewaard voor het voldoen aan onze verplichtingen op basis van de te sluiten of te sluiten overeenkomst bewaren wij niet langer dan nodig is.

De gegevens die worden bewaard voor het versturen van nieuwsbrieven, algemene of gerichte aanbiedingen of het verzoek tot deelname aan een klantenonderzoek worden bewaard tot het moment dat u uw toestemming daarvoor intrekt.

De gegevens voor uw account worden bewaard tot deze wordt verwijderd. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een review.

De gegevens die wij bewaren teneinde fraude te voorkomen bewaren wij niet langer dan nodig is.

Tot slot bewaren wij een deel van uw gegevens teneinde te voldoen aan onze fiscale wettelijke bewaarplicht van 7 jaar na de vervaardiging van die gegevens.

 

 

Jouw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@pet-up.be met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u (onder omstandigheden) het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur uw verzoek naar info@pet-up.be of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: +32 470 63 98 09. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.